Zamknij okno Drukuj dokument

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku

Zarząd Powiatu Strzeleckiego


Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016 r., poz. 814, poz. 1579) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w związku
z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)
oraz Uchwały Nr XXII/214/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.07.2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.

przyznał dotację

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku w następujących gminach:

a)     Gmina Ujazd – lokal w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławęcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,

b)     Gmina Kolonowskie – lokal w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem/Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, przy ul. Ks. Czerwionki 39, lokal nr 11,

c)      Gmina Izbicko – lokal w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku, przy ul. Powstańców Śląskich 12, lokal nr 3,

d)     Gmina Leśnica – lokal w siedzibie Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy, przy ul. Nad Wodą 15.

 

Stowarzyszeniu OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo
z siedzibą w Opolu

 

 

Termin realizacji zadania: 01.01.2017 - 31.12.2017
Kwota przyznanej dotacji:
60 725,88 zł brutto

 

Załączniki

WYNIKI KONKURSU 2016 - POMOC PRAWNA (90.4kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Źródło informacji:Sylwia Czajka
Data utworzenia:2016-12-21 12:34:39
Wprowadził do systemu:Urszula Król
Data wprowadzenia:2016-12-21 12:34:50
Opublikował:Urszula Król
Data publikacji:2016-12-21 12:39:08
Ostatnia zmiana:2016-12-21 12:39:25
Ilość wyświetleń:69