Zamknij okno Drukuj dokument

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeśli była wydana,

- tablice rejestracyjne.

Do wglądu:

dowód osobisty właściciela i współwłaściciela

Opłaty:

Opłata za wycofanie pojazdu z ruchu:

80,00 zł - na okres 2 miesięcy
4 zł – za każdy kolejny miesiąc w przedziale od 3 do 12 miesięcy
2 zł – za każdy kolejny miesiąc w przedziale od 13 do 24 miesięcy
0,25 zł – za każdy kolejny miesiąc w przedziale od 25 do 48 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

Czasowe wycofanie pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,

- ciągniki samochodowe,

- pojazdy specjalne,

- autobusy.

Organ rejestrujący dokonując czasowego wycofania pojazdu z ruchu zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.)

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Hendel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwia Hendel
Data wprowadzenia:2013-05-28 14:10:58
Opublikował:Sylwia Hendel
Data publikacji:2013-05-28 14:17:48
Ostatnia zmiana:2013-05-28 14:17:51
Ilość wyświetleń:1588