Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2010

Uchwała Nr XXXVIII-331-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2010

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-331-10.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-331-10.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII-331-10.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII-331-10.pdf

Uchwała Nr XXXVIII-332-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf

w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego"

Uchwała Nr XXXVIII-333-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2010 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-333_10.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-333-10.pdf

Uchwała Nr XXXVIII-334-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Uchwała Nr XXXVIII-335-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf

w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku

Uchwała Nr XXXVIII-336-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-336-10.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-336-10.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII-336-10.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII-336-10.pdf

Uchwała Nr XXXVIII-337-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf

 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf

Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf

Uchwała Nr XXXVIII-338-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego"

Uchwała Nr XXXIX-339-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XXXIX-340-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/04 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczącej uchwalenia Strategii Powiatu Strzeleckiego do 2015 roku wraz z Planem Rozwoju Powiatu Strzeleckiego

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX-340-10.pdf

Uchwała Nr XXXIX-341-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf

w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010-2013"

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX-341-10.pdf

Uchwała Nr XXXIX-342-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawoe przeszkształcenia przez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup   

Uchwała Nr XXXIX-343-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf

Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf

Uchwała Nr XXXIX-344-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 stycznia 2010 roku, Sygn. Akt II SA /Op 379/09

Uchwała Nr XXXIX-345-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf

w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2010 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr XXXIX-346-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Most do zmian - program aktywizacji zawodowej kobiet" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.1 dofinansowango z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XXXIX-347-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Leśnica

Uchwała Nr XL-348-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XL-349-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XL-350-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XL-351-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XL-352-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/325/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Op., dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL-352-10-przychody.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL-352-10-koszty.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL-352-10.pdf

Uchwała Nr XL-353-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf

w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Załącznik do Uchwały Nr XL-353-10.pdf

Uchwała Nr XL-354-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf

w sprawie zmiany nazwy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XL-355-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL-355-10.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL-355-10.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XL-355-10.pdf

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XL-355-10.pdf

Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XL-355-10.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL-355-10.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL-355-10.pdf

Uchwała Nr XL-356-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf

udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Wielowieś

Uchwała Nr XL-357-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego "Cel - dobra praca" nr Umowy ramowej POKL.06.01.03-16-011/08-00 współfinansowanego z EFS w ramach POKL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy

Uchwała Nr XLI-358-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf

w sprawie udzielenia absulutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2009

Uchwała Nr XLI-359-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2009 z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki - Zepsołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLI-360-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf

Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf

Uchwała Nr XLI-361-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLI-362-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Ujazd

Uchwała Nr XLI-363-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 100%akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

Uchwała Nr XLII-364-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf

w sprawie: 1. Przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2009 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem złożonego przez podmiot prowadzący warsztat - Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu; 2. Ocena działalności Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem 

Uchwała Nr XLII-365-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki za okres 01.01-31.12.2009 r. 

Uchwała Nr XLII-366-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII-367-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf

w sprawie: zmiany budżetu i zmiany w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf

Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf

Uchwała Nr XLII-368-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf

zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX-345-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznaczone są w 2010 r. środki PFRON i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr XLII-369-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf

zmieniającą Uchwałę Nr XXXVII-325-09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2010 SPZOZ- Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII-369-10 - Przychody.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII-369-10 - Koszty.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII-369-10 - Inwestycje.pdf

Uchwała Nr XLII-370-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf

w sprawie: wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz parkowanie tych pojazdów

Uchwała Nr XLII-371-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf

zmieniającą Uchwałę Nr XXIX-268-09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.04.2009 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "18+ nowe szanse i możliwości" w ramach priorytetu VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólfinansowanego z EFS

Uchwała Nr XLII-372-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf

w sprawie wyznaczenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o.

Uchwała Nr XLII-373-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Zawadzkie

Uchwała Nr XLII-374-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Kolonowskie

Uchwała Nr XLIII-375-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 czerwca 2010 r.pdf

w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie działań celem przystąpienia do spółki i nabycia akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzelcach Opolskich 

Uchwała Nr XLIV-376-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r..pdf

w sprawie: uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Załącznik do Uchwały Nr XLIV-376-10.pdf

Uchwała Nr XLIV-377-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf

zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX-345-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznaczone są w 2010 r. środki PFRON i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr XLIV-378-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf

w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Strzeleckiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Uchwała Nr XLIV-379-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze danego roku budżetowego planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki - Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLIV-380-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf

w sprawie: 1. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze; 2. zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebieg realizacji, o których mowa w art 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Uchwała Nr XLIV-381-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf

w sprawie: zmiany budżetu i zmiany w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf

Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf

Uchwała Nr XLIV-382-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf

Uchwała Nr XLIV-383-10.pdf

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym

Uchwała Nr XLIV-383-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010r.pdf

w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Limanowa

Uchwała Nr XLIV-384-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010r.pdf

w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Jasło

Uchwała Nr XLIV-385-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010r.pdf

w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu

Uchwała Nr XLIV-386-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010r.pdf

w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

Uchwała Nr XLIV-387-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010r.pdf

w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu

Uchwała Nr XLV-388-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 r.pdf

w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

Uchwała Nr XLV-389-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 r.pdf

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XLV-390-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 r.pdf

w sprawie: zmiany budżetu i zmiany w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf

Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf

Uchwała Nr XLV-391-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 r.pdf

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/384/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Jasło

Uchwała Nr XLV-392-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 r.pdf

w sprawie: upoważnienia do działania w imieniu Rady Powiatu Strzeleckiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uchwała Nr XLVI-393-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf

w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Strzeleckiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2010 r.

Uchwała Nr XLVI-394-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2010 r. planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLVI-395-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII-322-09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2010.

Uchwała Nr XLVI-396-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf

w sprawie: zmiany budżetu i zmiany w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf

Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf

Uchwała Nr XLVI-397-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XLVI-398-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf

zmieniającą Uchwałę Nr XXXVII-325-09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2010 SPZOZ- Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki

Załącznik Nr 1 & 2 do Uchwały Nr XLVI-398-10.pdf 

Uchwała Nr XLVI-399-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf

zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX-345-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznaczone są w 2010 r. środki PFRON i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr XLVI-400-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf

w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorkie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI-400-10.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI-400-10.pdf

Uchwała Nr XLVI-401-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf

w sprawie: ustanowienia służebności drogowej

Załącznik do Uchwały Nr XLVI-401-10.pdf

Uchwała Nr XLVI-402-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przekształcenia SPZOZ Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego

Uchwała Nr XLVII-403-10.pdf

Uchwała Nr XLVII-403-10 z dnia 28 września.pdf

Uchwała Nr XLVII-403-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września.pdf

w sprawie: zmiany budżetu i zmiany w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2010

Załącznika Nr 6 do Uchwały XLVII-403-10.pdf

Załącznika Nr 6a do Uchwały XLVII-403-10.pdf

Załącznika Nr 6b do Uchwały XLVII-403-10.pdf

Załącznika Nr 6c do Uchwały XLVII-403-10.pdf

Uchwała Nr XLVIII-404-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf

zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX-345-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznaczone są w 2010 r. środki PFRON i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr XLVIII-405-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf

Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf

w sprawie: zmiany budżetu i zmiany w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2010

Uchwała Nr XLVIII-406-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII-406-10.pdf

Uchwała Nr XLVIII-407-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf

w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011"

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII-407-10.pdf

Uchwała Nr XLVIII-408-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf

ustanowienia służebności gruntowej

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII-408-10.pdf

Uchwała Nr XLVIII-409-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf

ustanowienia służebności gruntowej

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII-409-10.pdf

Uchwała Nr XLVIII-410-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf

w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorkie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XLVIII-411-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII-322-09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2010.

Uchwała Nr XLVIII-412-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf

udzielenia przez Powiat Strzelecki Szpitalowi Powiatowemu im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich poręczenia spłaty pożyczki

Uchwała Nr XLVIII-413-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Rada Powiatu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Powiatu
Data wytworzenia: zgodnie z datą podjęcia

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXVIII-331-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf (15.6kB)    
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-331-10.pdf (27.2kB)    
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-331-10.pdf (25.1kB)    
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII-331-10.pdf (23.2kB)    
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII-331-10.pdf (25.8kB)    
Uchwała Nr XXXVIII-332-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf (14.8kB)    
Uchwała Nr XXXVIII-333-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf (59.7kB)    
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-333_10.pdf (33kB)    
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-333-10.pdf (47.5kB)    
Uchwała Nr XXXVIII-334-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf (15.3kB)    
Uchwała Nr XXXVIII-335-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf (17.1kB)    
Uchwała Nr XXXVIII-336-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf (79.8kB)    
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-336-10.pdf (33.1kB)    
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-336-10.pdf (30.5kB)    
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII-336-10.pdf (29.7kB)    
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII-336-10.pdf (20.4kB)    
Uchwała Nr XXXVIII-337-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf (118.5kB)    
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf (51kB)    
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf (65.7kB)    
Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf (49.4kB)    
Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf (42kB)    
Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf (50.1kB)    
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII-337-10.pdf (33.3kB)    
Uchwała Nr XXXVIII-338-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku.pdf (15.2kB)    
Uchwała Nr XXXIX-339-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf (16.8kB)    
Uchwała Nr XXXIX-340-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf (14.8kB)    
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX-340-10.pdf (231.9kB)    
Uchwała Nr XXXIX-341-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf (15.7kB)    
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX-341-10.pdf (152.3kB)    
Uchwała Nr XXXIX-342-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf (15.9kB)    
Uchwała Nr XXXIX-343-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf (138.6kB)    
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf (46.8kB)    
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf (51.5kB)    
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf (70.2kB)    
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf (50.2kB)    
Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf (42.5kB)    
Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XXXIX-343-10.pdf (50.3kB)    
Uchwała Nr XXXIX-344-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf (15kB)    
Uchwała Nr XXXIX-345-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf (21kB)    
Uchwała Nr XXXIX-346-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf (16.4kB)    
Uchwała Nr XXXIX-347-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010 roku.pdf (17.5kB)    
Uchwała Nr XL-348-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf (17.2kB)    
Uchwała Nr XL-349-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf (17.4kB)    
Uchwała Nr XL-350-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf (18kB)    
Uchwała Nr XL-351-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf (16.6kB)    
Uchwała Nr XL-352-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf (23.7kB)    
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL-352-10-przychody.pdf (28kB)    
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL-352-10-koszty.pdf (45.1kB)    
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL-352-10.pdf (48.5kB)    
Uchwała Nr XL-353-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf (14.9kB)    
Załącznik do Uchwały Nr XL-353-10.pdf (38.3kB)    
Uchwała Nr XL-354-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf (14.9kB)    
Uchwała Nr XL-355-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf (163.4kB)    
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL-355-10.pdf (54.9kB)    
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL-355-10.pdf (70.6kB)    
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XL-355-10.pdf (54kB)    
Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XL-355-10.pdf (43.4kB)    
Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XL-355-10.pdf (55.1kB)    
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL-355-10.pdf (33.3kB)    
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL-355-10.pdf (37kB)    
Uchwała Nr XL-356-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf (17.4kB)    
Uchwała Nr XL-357-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 2010 roku.pdf (17.1kB)    
Uchwała Nr XLI-358-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf (16kB)    
Uchwała Nr XLI-359-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf (20.4kB)    
Uchwała Nr XLI-360-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf (119.7kB)    
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf (47.4kB)    
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf (40kB)    
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf (58.5kB)    
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf (71.1kB)    
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf (54kB)    
Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf (43.4kB)    
Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLI-360-10.pdf (55.5kB)    
Uchwała Nr XLI-361-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf (16.3kB)    
Uchwała Nr XLI-362-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf (17.5kB)    
Uchwała Nr XLI-363-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku.pdf (15.9kB)    
Uchwała Nr XLII-364-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf (65.3kB)    
Uchwała Nr XLII-365-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf (63.7kB)    
Uchwała Nr XLII-366-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf (61.8kB)    
Uchwała Nr XLII-367-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf (117.4kB)    
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf (47.5kB)    
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf (62.7kB)    
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf (71.1kB)    
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf (53.4kB)    
Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf (43.2kB)    
Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf (56.4kB)    
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII-367-10.pdf (33.6kB)    
Uchwała Nr XLII-368-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf (78.7kB)    
Uchwała Nr XLII-369-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf (81.6kB)    
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII-369-10 - Przychody.pdf (138.1kB)    
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII-369-10 - Koszty.pdf (43.5kB)    
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII-369-10 - Inwestycje.pdf (51.8kB)    
Uchwała Nr XLII-370-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf (96.2kB)    
Uchwała Nr XLII-371-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf (78.4kB)    
Uchwała Nr XLII-372-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf (57.7kB)    
Uchwała Nr XLII-373-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf (17.9kB)    
Uchwała Nr XLII-374-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2010 r.pdf (17.6kB)    
Uchwała Nr XLIII-375-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 czerwca 2010 r.pdf (55.9kB)    
Uchwała Nr XLIV-376-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r..pdf (202.9kB)    
Załącznik do Uchwały Nr XLIV-376-10.pdf (31.1kB)    
Uchwała Nr XLIV-377-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf (79.1kB)    
Uchwała Nr XLIV-378-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf (74.3kB)    
Uchwała Nr XLIV-379-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf (84.2kB)    
Uchwała Nr XLIV-380-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf (95.6kB)    
Uchwała Nr XLIV-381-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf (138.5kB)    
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf (40.8kB)    
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf (61.7kB)    
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf (71.3kB)    
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf (53.8kB)    
Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf (43.9kB)    
Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf (56.3kB)    
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf (28.9kB)    
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf (33.7kB)    
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIV-381-10.pdf (37.1kB)    
Uchwała Nr XLIV-382-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf (75.2kB)    
Uchwała Nr XLIV-383-10.pdf (57.2kB)    
Uchwała Nr XLIV-383-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010r.pdf (57.2kB)    
Uchwała Nr XLIV-384-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010r.pdf (57.2kB)    
Uchwała Nr XLIV-385-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010r.pdf (56.9kB)    
Uchwała Nr XLIV-386-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010r.pdf (57.3kB)    
Uchwała Nr XLIV-387-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010r.pdf (57kB)    
Uchwała Nr XLV-388-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 r.pdf (63.2kB)    
Uchwała Nr XLV-389-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 r.pdf (97.1kB)    
Uchwała Nr XLV-390-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 r.pdf (141kB)    
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf (92.4kB)    
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf (110.3kB)    
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf (128kB)    
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf (101.6kB)    
Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf (43.9kB)    
Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf (58.3kB)    
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf (74.3kB)    
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV-390-10.pdf (33.7kB)    
Uchwała Nr XLV-391-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 r.pdf (57.9kB)    
Uchwała Nr XLV-392-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 r.pdf (55.7kB)    
Uchwała Nr XLVI-393-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf (77.1kB)    
Uchwała Nr XLVI-394-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf (77.8kB)    
Uchwała Nr XLVI-395-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf (76.2kB)    
Uchwała Nr XLVI-396-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf (154.3kB)    
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf (95.5kB)    
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf (92.8kB)    
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf (110.7kB)    
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf (133.3kB)    
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf (101kB)    
Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf (186.3kB)    
Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf (117.3kB)    
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf (78kB)    
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf (82.3kB)    
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVI-396-10.pdf (84.6kB)    
Uchwała Nr XLVI-397-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf (111.5kB)    
Uchwała Nr XLVI-398-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf (82.5kB)    
Załącznik Nr 1 & 2 do Uchwały Nr XLVI-398-10.pdf (148.3kB)    
Uchwała Nr XLVI-399-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf (79.9kB)    
Uchwała Nr XLVI-400-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf (74kB)    
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI-400-10.pdf (77.3kB)    
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI-400-10.pdf (79.1kB)    
Uchwała Nr XLVI-401-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf (56.4kB)    
Załącznik do Uchwały Nr XLVI-401-10.pdf (1.4MB)    
Uchwała Nr XLVI-402-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010r.pdf (56kB)    
Uchwała Nr XLVII-403-10.pdf (91.5kB)    
Uchwała Nr XLVII-403-10 z dnia 28 września.pdf (91.5kB)    
Uchwała Nr XLVII-403-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września.pdf (91.5kB)    
Załącznika Nr 6 do Uchwały XLVII-403-10.pdf (129.2kB)    
Załącznika Nr 6a do Uchwały XLVII-403-10.pdf (101.8kB)    
Załącznika Nr 6b do Uchwały XLVII-403-10.pdf (184.6kB)    
Załącznika Nr 6c do Uchwały XLVII-403-10.pdf (112.4kB)    
Uchwała Nr XLVIII-404-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf (80.6kB)    
Uchwała Nr XLVIII-405-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf (166.6kB)    
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf (97.7kB)    
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf (92.2kB)    
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf (110.9kB)    
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf (130.5kB)    
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf (107.6kB)    
Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf (188.7kB)    
Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf (115.5kB)    
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf (81.9kB)    
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVIII-405-10.pdf (84.4kB)    
Uchwała Nr XLVIII-406-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf (63.5kB)    
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII-406-10.pdf (54.9kB)    
Uchwała Nr XLVIII-407-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf (55.4kB)    
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII-407-10.pdf (90.9kB)    
Uchwała Nr XLVIII-408-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf (56.5kB)    
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII-408-10.pdf (1.4MB)    
Uchwała Nr XLVIII-409-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf (57.3kB)    
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII-409-10.pdf (1.4MB)    
Uchwała Nr XLVIII-410-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf (80.2kB)    
Uchwała Nr XLVIII-411-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf (74.4kB)    
Uchwała Nr XLVIII-412-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf (78.5kB)    
Uchwała Nr XLVIII-413-10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010r.pdf (58.5kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam_Kraka
Data wprowadzenia:2010-12-02 08:20:45
Opublikował:Adam_Kraka
Data publikacji:2010-12-02 08:20:45
Ostatnia zmiana:2010-11-12 14:37:45
Ilość wyświetleń:2812