Zamknij okno Drukuj dokument

Droga na odcinku Jemielnica-Centawa. 

Strzelce Op. dn. 28.10.2010r.


 

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193, poz.1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),


 

podaję do publicznej wiadomości,


 

że w dniu 22 października 2010r. została wydana na rzecz Powiatu Strzeleckiego decyzja administracyjna Nr 5/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa i przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1802 O Jemielnica - granica województwa (Kotulin), na odcinku Jemielnica - Centawa, etap II, położonej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych,

z obrębu Jemielnica k.m. 12:

nr 2300 własność Powiat Strzelecki - droga, nr 2273/1 - o pow. 0,2807 ha - do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 2273 na działkę nr 2273/1 i nr 2273/2), działka nr 2273/2 o pow. 6,9229 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela; nr 2315/1 o pow. 0,0283 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 2315 na działkę nr 2315/1 i nr 2315/2), działka nr 2315/2 o pow. 0,7889 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela), z obrębu Jemielnica k.m. 13: nr 2572/1 o pow. 0,0168 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 2572 na działkę nr 2572/1 i nr 2572/2), działka nr 2572/2 o pow. 2,9482 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowe- go właściciela), z obrębu Centawa k.m. 3: nr 163/1 o pow. 0,0287 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 163 na działkę nr 163/1 i nr 163/2), działka nr 163/2 o pow. 0,2938 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 164/2 o pow. 0,0211 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 164/1 na działkę nr 164/2 i nr 164/3), działka nr 164/3 o pow. 0,6359 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 168/1 o pow. 0,0215 ha - do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 168 na działkę nr 168/1 i nr 168/2), działka nr 168/2 o pow. 2,1240 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 169/1 o pow. 0,0068 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 169 na działkę nr 169/1 i nr 169/2), działka nr 169/2 o pow. 0,8515 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 172/1 o pow. 0,0031 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 172 na działkę nr 172/1 i nr 172/2), działka nr 172/2 o pow. 0,4719 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 173/1 o pow. 0,0033 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 173 na działkę nr 173/1 i nr 173/2), działka nr 173/2 o pow. 0,4587 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 174/1 o pow. 0,0039 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 174 na działkę nr 174/1 i nr 174/2), działka nr 174/2 o pow. 0,6558 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 175/3 o pow. 0,0035 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 175/1 na działkę nr 175/3 i nr 175/4), działka nr 175/4 o pow. 0,3623 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 175/5 o pow. 0,0047 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 175/2 na działkę nr 175/5 i nr 175/6) działka nr 175/6 o pow. 0,6332 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 179/1 o pow. 0,0009 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 179 na działkę nr 179/1 i nr 179/2) działka nr 179/2 o pow. 0,6062 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 180/1 o pow. 0,0031 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 180 na działkę nr 180/1 i nr 180/2) działka nr 180/2 o pow. 0,4921 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela), nr 181/1 o pow. 0,0033 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 181 na działkę nr 181/1 i nr 181/2) działka nr 181/2 o pow. 0,5095 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 182/1 o pow. 0,0033 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 182 na działkę nr 182/1 i nr 182/2) działka nr 182/2 o pow. 0,4827 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 183/1 o pow. 0,0042 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 183 na działkę nr 183/1 i nr 183/2) działka nr 183/2 o pow. 0,5462 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 184/1 o pow. 0,0042 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 184 na działkę nr 184/1 i nr 184/2) działka nr 184/2 o pow. 0,5484 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 192/1 o pow. 0,0210 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 192 na działkę nr 192/1 i nr 192/2) działka nr 192/2 o pow. 1,9531 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 193/1 o pow. 0,0110 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 193 na działkę nr 193/1 i nr 193/2) działka nr 193/2 o pow. 0,9333 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 194/1 o pow. 0,0114 ha – do zajęcia pod drogę (powstała po podziale działki nr 194 na działkę nr 194/1 i nr 194/2) działka nr 194/2 o pow. 0,9342ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela, nr 224 własność Powiat Strzelecki - droga.

Części działek nr 252, 253 k.m. 3 obr. Centawa, stanowią teren niezbędny w celu przeprowadzenia kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego, wykonania oczyszczenia i wyprofilo-wa nia rowu melioracyjnego, część działki nr 2273/2 k.m. 12 obr. Jemielnica (powstała po podziale działki nr 2273 na działki nr 2273/1 i 2273/2) i część działki nr 2572/2 k.m. 13 obr. Jemielnica (powstała po podziale działki nr 2572 na działki nr 2572/1 i 2572/2) - przeznaczone są jako teren niezbędny związany z robotami dla przeprowadzenia kabla teletechnicznego.


 

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211 (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) zapoznać się z treścią decyzji.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 02 listopada 2010r. do 29 listopada 2010r.

                                                                                                                                         STAROSTA

                                                                                                                                     JóZEF SWACZYNA


  

Podmiot udostępniający: Katarzyna Łapczukk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sosada
Data wytworzenia: 28.10.2010r.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna_Łapczuk
Data wprowadzenia:2010-11-02 09:46:45
Opublikował:Katarzyna_Łapczuk
Data publikacji:2010-11-02 09:46:45
Ostatnia zmiana:2011-07-26 09:09:17
Ilość wyświetleń:2072