Zamknij okno Drukuj dokument

Węzeł betoniarski w Strzelcach Opolskich.

 Strzelce Opolskie 2009-06-08

 

S T A R O S T A S T R Z E L E C K I
 

stosownie do art.72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 3 czerwca 2009r. decyzji nr 191/09 o pozwoleniu na budowę węzła betoniarskiego w skład którego wejdą: fundamenty pod zbiorniki kruszywa, mieszarkę, silosy na cement i popioły lotne, kontener sterowniczy i magazyn chemii, budowę zasieków na kruszywo, budowę otwartego zbiornika żelbetowego na popłuczyny z sortowania kruszywa, budowę otwartego zbiornika żelbetowego na popłuczyny technologiczne z mycia sprzętu, w związku z modernizacją istniejącej usługowej wytwórni betonu o wydajności do 180 Mg/dobę w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 50a, na działkach nr 777/4, 785/1, 5062/13.
 

Zapoznać się można w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno - Budowlany (ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach pn. 8oo ÷ 16oo, wt.-pt. 730 ÷ 1530) z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
 
 

STAROSTA STRZELECKI 

JóZEF SWACZYNA

 

Podmiot udostępniający: UA
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Zuzia
Data wytworzenia: 2009-06-08

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zofia_Zuzia
Data wprowadzenia:2009-06-08 11:02:07
Opublikował:Zofia_Zuzia
Data publikacji:2009-06-08 11:02:07
Ostatnia zmiana:(brak danych)
Ilość wyświetleń:2166