Zamknij okno Drukuj dokument

Budowa drogi Osiedlowej w Leśnicy.

 

Strzelce Opolskie, dnia 5.06.2009r.


 


 


 

O B W I E S Z C Z E N I E   S T A R O S T Y  S T R Z E L E C K I E G O


 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.)


 

podaję do publicznej wiadomości


 

że w dniu 2 czerwca 2009r. Starosta Strzelecki wydał decyzję administracyjną Nr 1/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej 105943 O Osiedlowej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia na działkach nr: 2473, 2502, 2587, 2586, 2686 obręb ewidencyjny Leśnica.


 

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211 (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.


 

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 9 czerwca 2009r. do 7 lipca 2009r.


 

STAROSTA

JóZEF SWACZYNA

 

Podmiot udostępniający: UA
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Malcharczyk
Data wytworzenia: 2009-06-05

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zofia_Zuzia
Data wprowadzenia:2009-06-05 12:46:18
Opublikował:Zofia_Zuzia
Data publikacji:2009-06-05 12:46:18
Ostatnia zmiana:(brak danych)
Ilość wyświetleń:1828