Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2016-02-03 10:39:46 Izabela Garbela Utworzenie
2016-02-03 10:42:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane" w pozycji nr 1
2016-02-03 10:42:46 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" w pozycji nr 2
2016-02-03 10:42:46 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 do SIWZ" w pozycji nr 3
2016-02-03 10:43:48 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 2 do SIWZ" w pozycji nr 4
2016-02-03 10:43:48 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 do SIWZ" w pozycji nr 5
2016-02-03 10:43:48 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 4 do SIWZ" w pozycji nr 6
2016-02-03 10:44:40 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 5 do SIWZ" w pozycji nr 7
2016-02-03 10:44:41 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 6 do SIWZ" w pozycji nr 8
2016-02-03 10:44:41 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 7 do SIWZ" w pozycji nr 9
2016-02-03 10:44:41 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 8 do SIWZ" w pozycji nr 10
2016-02-03 10:50:49 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Metryka przedmiaru robót" w pozycji nr 11
2016-02-03 10:50:51 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Przedmiar robót" w pozycji nr 12
2016-02-03 10:59:26 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Ocena geotechniczna" w pozycji nr 13
2016-02-03 10:59:27 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Charakterystyczne" w pozycji nr 14
2016-02-03 11:01:37 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Hydrant" w pozycji nr 15
2016-02-03 11:01:37 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Konstrukcyjne 1" w pozycji nr 16
2016-02-03 11:01:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Konstrukcyjne 2" w pozycji nr 17
2016-02-03 11:01:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Konstrukcyjne 3" w pozycji nr 18
2016-02-03 11:01:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Konstrukcyjne 4" w pozycji nr 19
2016-02-03 11:01:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Konstrukcyjne 5" w pozycji nr 20
2016-02-03 11:01:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Metryka" w pozycji nr 21
2016-02-03 11:05:31 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Mur oporowy" w pozycji nr 22
2016-02-03 11:05:31 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Niweleta" w pozycji nr 23
2016-02-03 11:05:31 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Opis techniczny" w pozycji nr 24
2016-02-03 11:05:46 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Orientacja" w pozycji nr 25
2016-02-03 11:05:47 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Plan sytuacyjny" w pozycji nr 26
2016-02-03 11:05:47 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Poręcz" w pozycji nr 27
2016-02-03 11:05:48 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Profil kanalizacji" w pozycji nr 28
2016-02-03 11:05:48 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Separator" w pozycji nr 29
2016-02-03 11:05:48 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Spis projektu" w pozycji nr 30
2016-02-03 11:05:48 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Studnia" w pozycji nr 31
2016-02-03 11:05:48 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Wpusty" w pozycji nr 32
2016-02-03 11:05:48 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Wylot" w pozycji nr 33
2016-02-03 11:05:49 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Zagospodarowanie" w pozycji nr 34
2016-02-03 11:05:49 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Zaswiadczenie Żurakowski" w pozycji nr 35
2016-02-03 11:05:49 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Zaświadczenie Czuczwara" w pozycji nr 36
2016-02-03 11:14:35 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Mapa ewidencyjna" w pozycji nr 37
2016-02-03 11:14:35 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne 1" w pozycji nr 38
2016-02-03 11:14:36 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne 2" w pozycji nr 39
2016-02-03 11:14:36 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne 3" w pozycji nr 40
2016-02-03 11:14:37 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne 4" w pozycji nr 41
2016-02-03 11:14:37 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne 5" w pozycji nr 42
2016-02-03 11:14:37 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie wodno prawne 1" w pozycji nr 43
2016-02-03 11:14:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie wodno prawne 2" w pozycji nr 44
2016-02-03 11:14:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie wodno prawne 3" w pozycji nr 45
2016-02-03 11:14:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie wodno prawne 4" w pozycji nr 46
2016-02-03 11:14:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Protokół ustaleń 1" w pozycji nr 47
2016-02-03 11:14:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Protokół ustaleń 2" w pozycji nr 48
2016-02-03 11:14:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Protokół ustaleń 3" w pozycji nr 49
2016-02-03 11:14:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Protokół ustaleń 4" w pozycji nr 50
2016-02-03 11:14:39 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Protokół ZUD" w pozycji nr 51
2016-02-03 11:14:39 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Skorowidz działek 1" w pozycji nr 52
2016-02-03 11:14:39 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Skorowidz działek 2" w pozycji nr 53
2016-02-03 11:14:39 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienie GDDKiA 1" w pozycji nr 54
2016-02-03 11:14:39 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienie GDDKiA 2" w pozycji nr 55
2016-02-03 11:14:39 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienie GDDKiA 3" w pozycji nr 56
2016-02-03 11:14:40 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienie GDDKiA 4" w pozycji nr 57
2016-02-03 11:14:40 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienie hydrantu 1" w pozycji nr 58
2016-02-03 11:14:40 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienie organizacji ruchu 1" w pozycji nr 59
2016-02-03 11:14:40 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienie organizacji ruchu 2" w pozycji nr 60
2016-02-03 11:14:40 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienie organizacji ruchu 3" w pozycji nr 61
2016-02-03 11:14:40 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Warunki WZIR 1" w pozycji nr 62
2016-02-03 11:14:40 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Warunki WZIR 2" w pozycji nr 63
2016-02-03 11:14:41 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Wykaz podmiotów2" w pozycji nr 64
2016-02-03 11:14:41 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Wykaz podmiotów 1" w pozycji nr 65
2016-02-03 11:16:49 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Załącznik GDDKiA" w pozycji nr 66
2016-02-03 11:22:07 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Opis organizacji ruchu" w pozycji nr 67
2016-02-03 11:22:07 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Metryka organizacji" w pozycji nr 68
2016-02-03 11:22:18 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Orientacja" w pozycji nr 69
2016-02-03 11:22:19 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Istniejąca organizacja ruchu" w pozycji nr 70
2016-02-03 11:22:19 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Projektowana organizacja ruchu" w pozycji nr 71
2016-02-03 11:23:34 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Metryka specyfikacji" w pozycji nr 72
2016-02-03 11:23:34 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Spis specyfikacji" w pozycji nr 73
2016-02-03 11:23:36 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Specyfikacje techniczne" w pozycji nr 74
2016-02-03 11:28:18 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Zamieszczenie załączników Nr 1-8 do SIWZ w wersji do edycji" w pozycji nr 75
2016-02-03 11:32:49 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 - 8 do SIWZ w wersji do edycji" w pozycji nr 76
2016-02-03 11:47:16 Izabela Garbela Przesunięto załącznik o nazwie "Spis projektu" na pozycję nr 14
2016-02-03 11:49:21 Izabela Garbela Przesunięto załącznik o nazwie "Metryka" na pozycję nr 14
2016-02-03 12:15:56 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne 1"
2016-02-03 12:15:56 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne 2"
2016-02-03 12:15:56 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne 3"
2016-02-03 12:15:56 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne 4"
2016-02-03 12:15:56 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne 5"
2016-02-03 12:15:58 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne" w pozycji nr 72
2016-02-03 12:18:36 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie wodno prawne 1"
2016-02-03 12:18:36 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie wodno prawne 2"
2016-02-03 12:18:36 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie wodno prawne 3"
2016-02-03 12:18:36 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie wodno prawne 4"
2016-02-03 12:18:37 Izabela Garbela Przesunięto załącznik o nazwie "Poprawiona decyzja pozwolenie wodno prawne" na pozycję nr 38
2016-02-03 12:19:35 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie wodno prawne" w pozycji nr 39
2016-02-03 12:20:21 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Protokół ustaleń 4"
2016-02-03 12:20:21 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Protokół ustaleń 3"
2016-02-03 12:20:21 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Protokół ustaleń 2"
2016-02-03 12:20:21 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Protokół ustaleń 1"
2016-02-03 12:21:18 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Protokół ustaleń" w pozycji nr 40
2016-02-03 12:26:25 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Skorowidz dziłek" w pozycji nr 67
2016-02-03 12:26:25 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienie GDDKiA" w pozycji nr 68
2016-02-03 12:28:22 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Skorowidz działek 1"
2016-02-03 12:28:22 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Skorowidz działek 2"
2016-02-03 12:28:22 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Uzgodnienie GDDKiA 1"
2016-02-03 12:28:22 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Uzgodnienie GDDKiA 2"
2016-02-03 12:28:22 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Uzgodnienie GDDKiA 3"
2016-02-03 12:28:22 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Uzgodnienie GDDKiA 4"
2016-02-03 12:28:23 Izabela Garbela Przesunięto załącznik o nazwie "Skorowidz dziłek" na pozycję nr 42
2016-02-03 12:28:23 Izabela Garbela Przesunięto załącznik o nazwie "Uzgodnienie GDDKiA" na pozycję nr 43
2016-02-03 12:32:37 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz podmiotów2"
2016-02-03 12:32:37 Izabela Garbela Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz podmiotów 1"
2016-02-03 12:32:38 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Wykaz podmiotów" w pozycji nr 50
2016-02-03 12:38:58 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Załącznik ZUD" w pozycji nr 62
2016-02-03 12:42:39 Izabela Garbela Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik ZUD" na pozycję nr 52
2016-02-03 13:10:12 Izabela Garbela Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2016-02-03 13:28:50 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Projekt umowy" w pozycji nr 11
2016-02-03 13:29:09 Izabela Garbela Aktualizacja
2016-03-02 09:25:54 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o wyniku postępowania" w pozycji nr 1
2016-03-02 09:26:17 Izabela Garbela zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania
2016-03-14 11:18:02 Izabela Garbela Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA" w pozycji nr 1
2016-03-14 11:18:26 Izabela Garbela zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij