Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2015-07-22 11:34:29 Katarzyna Szydłak-Chromicz Utworzenie
2015-07-22 11:52:50 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane" w pozycji nr 1
2015-07-22 11:53:02 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" w pozycji nr 2
2015-07-22 11:53:02 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do SIWZ" w pozycji nr 3
2015-07-22 11:53:02 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 do SIWZ" w pozycji nr 4
2015-07-22 11:53:02 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 do SIWZ" w pozycji nr 5
2015-07-22 11:53:02 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 do SIWZ" w pozycji nr 6
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 do SIWZ" w pozycji nr 7
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 6 do SIWZ" w pozycji nr 8
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 7 do SIWZ" w pozycji nr 9
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 8 do SIWZ" w pozycji nr 10
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Zamieszczenie załączników nr 1- nr 8 do SIWZ w wersji do edycji" w pozycji nr 11
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do SIWZ w wersji do edycji" w pozycji nr 12
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 do SIWZ w wersji do edycji" w pozycji nr 13
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji do edycji" w pozycji nr 14
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 do SIWZ w wersji do edycji" w pozycji nr 15
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 do SIWZ w wersji do edycji" w pozycji nr 16
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji do edycji" w pozycji nr 17
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 7 do SIWZ w wersji do edycji" w pozycji nr 18
2015-07-22 11:53:03 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 8 do SIWZ w wersji do edycji" w pozycji nr 19
2015-07-22 11:53:07 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Projekt umowy" w pozycji nr 20
2015-07-22 11:53:13 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "PROJEKT BUDOWLANY " w pozycji nr 21
2015-07-22 11:53:18 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "PROJEKT WYKONAWCZY" w pozycji nr 22
2015-07-22 11:53:18 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "PRZEDMIAR ROBÓT" w pozycji nr 23
2015-07-22 11:53:19 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "KOSZTORYS OFERTOWY" w pozycji nr 24
2015-07-22 11:53:19 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "KOSZTORYS OFERTOWY" w pozycji nr 25
2015-07-22 11:53:19 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "SST-STRONA TYTUŁOWA" w pozycji nr 26
2015-07-22 11:53:19 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-01.01.01-ODTWORZENIE TRASY" w pozycji nr 27
2015-07-22 11:53:19 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-01.02.03-ROZBIÓRKA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH" w pozycji nr 28
2015-07-22 11:53:19 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-02.00.01-ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE" w pozycji nr 29
2015-07-22 11:53:20 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-02.01.01-WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH" w pozycji nr 30
2015-07-22 11:53:20 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-03.01.02.-PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ" w pozycji nr 31
2015-07-22 11:53:20 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-04.03.01-CZYSZCZENIE I SKRAPIANIE" w pozycji nr 32
2015-07-22 11:53:20 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-04.04.04.-PODBUDOWA Z TŁUCZNIA" w pozycji nr 33
2015-07-22 11:53:21 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-04.07.01A-PODBUDOWA ZASADNICZA Z BA. " w pozycji nr 34
2015-07-22 11:53:21 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-05.03.05A-BA-WARSTWA ŚCIERALNA" w pozycji nr 35
2015-07-22 11:53:21 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-06.01.01-UMACNIANIE SKARP" w pozycji nr 36
2015-07-22 11:53:21 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-07.05.01-BARIERY DROGOWE OCHRONNE" w pozycji nr 37
2015-07-22 11:53:22 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-08.03.01-OBRZEŻA BETONOWE" w pozycji nr 38
2015-07-22 11:53:22 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "D-M-00.00.00-WYMAGANIA OGÓLNE " w pozycji nr 39
2015-07-22 11:53:22 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "M-11.01.04-ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM " w pozycji nr 40
2015-07-22 11:53:22 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "M-12.01.03 ZBROJENIE BETONU" w pozycji nr 41
2015-07-22 11:53:22 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "M-13.01.05-BETON B-30 " w pozycji nr 42
2015-07-22 11:53:23 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Strona tyt." w pozycji nr 43
2015-07-22 11:53:23 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Dokumentacja tekst" w pozycji nr 44
2015-07-22 11:53:23 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Karta dok.otw 1a+1b" w pozycji nr 45
2015-07-22 11:53:23 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Karta dok.otw 2a+2b" w pozycji nr 46
2015-07-22 11:53:23 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Karta sondy DPL 1" w pozycji nr 47
2015-07-22 11:53:25 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Mapa dokumentacyjna" w pozycji nr 48
2015-07-22 11:53:25 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Mapa orientacyjna" w pozycji nr 49
2015-07-22 11:53:25 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Objaśnienia znaków i symboli" w pozycji nr 50
2015-07-22 11:53:25 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów" w pozycji nr 51
2015-07-22 11:53:25 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "HYDROLOGIA" w pozycji nr 52
2015-07-22 11:53:25 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "PRZEPŁYWY STRZELCE OPOLSKIE" w pozycji nr 53
2015-07-22 11:53:27 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "STRZELCE OPOLSKIE ZLEWNIA." w pozycji nr 54
2015-07-22 11:53:29 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "LOKALIZACJA REPERU ROBOCZEGO" w pozycji nr 55
2015-07-22 11:53:29 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH" w pozycji nr 56
2015-07-22 11:53:29 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "PROJEKTANT IZBA" w pozycji nr 57
2015-07-22 11:53:33 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "PROJEKTANT UPRAWNIENIA" w pozycji nr 58
2015-07-22 11:53:34 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "SPRAWDZAJĄCY IZBA" w pozycji nr 59
2015-07-22 11:53:35 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA - 1" w pozycji nr 60
2015-07-22 11:53:42 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.1 - ORIENTACJA W TERENIE " w pozycji nr 61
2015-07-22 11:53:44 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.2" w pozycji nr 62
2015-07-22 11:53:44 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.3" w pozycji nr 63
2015-07-22 11:53:44 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.3-1" w pozycji nr 64
2015-07-22 11:53:44 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.4" w pozycji nr 65
2015-07-22 11:53:44 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.5" w pozycji nr 66
2015-07-22 11:53:44 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.5-1" w pozycji nr 67
2015-07-22 11:53:44 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.6" w pozycji nr 68
2015-07-22 11:53:44 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.7" w pozycji nr 69
2015-07-22 11:53:44 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.8" w pozycji nr 70
2015-07-22 11:53:44 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.9" w pozycji nr 71
2015-07-22 11:53:44 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "RYS.NR.10" w pozycji nr 72
2015-07-22 12:16:24 Katarzyna Szydłak-Chromicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2015-07-23 15:11:49 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!!!!" w pozycji nr 1
2015-07-23 15:11:50 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!!!!!!" w pozycji nr 2
2015-07-23 15:12:53 Katarzyna Szydłak-Chromicz Zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia + zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2015-08-28 11:05:47 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.5"
2015-08-28 11:05:47 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.10"
2015-08-28 11:05:47 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.9"
2015-08-28 11:05:47 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.8"
2015-08-28 11:05:47 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.7"
2015-08-28 11:05:47 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.6"
2015-08-28 11:05:47 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.5-1"
2015-08-28 11:05:47 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.4"
2015-08-28 11:05:47 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.3-1"
2015-08-28 11:05:47 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.3"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.2"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "RYS.NR.1 - ORIENTACJA W TERENIE "
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA - 1"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "SPRAWDZAJĄCY IZBA"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "PROJEKTANT UPRAWNIENIA"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "PROJEKTANT IZBA"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "LOKALIZACJA REPERU ROBOCZEGO"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "STRZELCE OPOLSKIE ZLEWNIA."
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "PRZEPŁYWY STRZELCE OPOLSKIE"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "HYDROLOGIA"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Objaśnienia znaków i symboli"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Mapa orientacyjna"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Mapa dokumentacyjna"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Karta sondy DPL 1"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Karta dok.otw 2a+2b"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Karta dok.otw 1a+1b"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Dokumentacja tekst"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Strona tyt."
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "M-13.01.05-BETON B-30 "
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "M-12.01.03 ZBROJENIE BETONU"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "M-11.01.04-ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM "
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-M-00.00.00-WYMAGANIA OGÓLNE "
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-08.03.01-OBRZEŻA BETONOWE"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-07.05.01-BARIERY DROGOWE OCHRONNE"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-06.01.01-UMACNIANIE SKARP"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-05.03.05A-BA-WARSTWA ŚCIERALNA"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-04.07.01A-PODBUDOWA ZASADNICZA Z BA. "
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-04.04.04.-PODBUDOWA Z TŁUCZNIA"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-04.03.01-CZYSZCZENIE I SKRAPIANIE"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-03.01.02.-PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-02.01.01-WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-02.00.01-ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-01.02.03-ROZBIÓRKA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "D-01.01.01-ODTWORZENIE TRASY"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "SST-STRONA TYTUŁOWA"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "KOSZTORYS OFERTOWY"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "KOSZTORYS OFERTOWY"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "PRZEDMIAR ROBÓT"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "PROJEKT WYKONAWCZY"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "PROJEKT BUDOWLANY "
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Projekt umowy"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 8 do SIWZ w wersji do edycji"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 7 do SIWZ w wersji do edycji"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji do edycji"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 do SIWZ w wersji do edycji"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 do SIWZ w wersji do edycji"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji do edycji"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 do SIWZ w wersji do edycji"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do SIWZ w wersji do edycji"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Zamieszczenie załączników nr 1- nr 8 do SIWZ w wersji do edycji"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 8 do SIWZ"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 7 do SIWZ"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 6 do SIWZ"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 do SIWZ"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 do SIWZ"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 do SIWZ"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 do SIWZ"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do SIWZ"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
2015-08-28 11:05:48 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!!!!!!"
2015-08-28 11:05:57 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" w pozycji nr 1
2015-08-28 11:06:17 Katarzyna Szydłak-Chromicz Zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania.
2015-09-04 13:28:39 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA"
2015-09-04 13:28:39 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!!!!"
2015-09-04 13:28:39 Katarzyna Szydłak-Chromicz Usunięto załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane"
2015-09-04 13:28:41 Katarzyna Szydłak-Chromicz Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA" w pozycji nr 1
2015-09-04 13:28:57 Katarzyna Szydłak-Chromicz Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij