Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Kolorowy pasek

Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego - rok 2006 Kadencja 2006-2010

Uchwała Nr I-1-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2006 roku.doc

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Uchwała Nr I-2-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2006 roku.doc

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr I-3-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2006 roku.doc

w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr I-4-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2006 roku.doc

w sprawie: zatwierdzenia biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr I-5-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2006 roku.doc

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/361/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Uchwała Nr II-6-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr II-7-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie trybu i zasad wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2006-2010

Uchwała Nr II-8-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie trybu i zasad wyboru starosty Strzeleckiego w kadencji 2006-2010

Uchwała Nr II-9-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych

Uchwała Nr II-10-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr II-11-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr II-12-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru Starosty Strzeleckiego

Uchwała Nr II-13-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru Wicestarosty Strzeleckiego

Uchwała Nr II-14-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr II-15-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr II-16-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr II-17-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr II-18-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Strzelekciego do dokonywania wobec Starosty Strzeleckiego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

Uchwała Nr II-19-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego

Uchwała Nr II-20-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II-21-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie powołania Komisji Budżetu, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr II-22-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu

Uchwała Nr II-23-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie powołania Komisji Edukacji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr II-24-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji

Uchwała Nr II-25-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr II-26-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa

 Uchwała Nr II-27-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie powołania Komisji Gospodarczej, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr II-28-06 Rady Powiatu Strzelekciego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej

Uchwała Nr II-29-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLII/387/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22.03.2006 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2006 r. środki PFRON oraz wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr II-30-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie zmiany budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2006  

Załącznik Nr 3 do uUchwały Nr II-30-06.xls

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II-30-06.xls

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II-30-06.xls

Uchwała Nr III-31-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wstąpienia kandydata na radnego na miejsce radnego, którego mandat wygasł

Uchwała Nr III-32-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr III-33-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr III-34-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr III-35-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie zmiany uchwały Nr II/27/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr III-36-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzelekciego na rok 2007 

Uchwała Nr III-37-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007

Uchwała Nr III-38-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wyboru członków Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op.

Uchwała Nr III-39-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op.

Uchwała Nr III-40-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie desygnowania delegata Rady Powiatu Strzeleckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr III-41-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wydelegowania radnych Powiatu Strzeleckiego do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku w kadencji 2005-2008

Uchwała Nr III-42-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/270/2002 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do Stowarzyszenia Rodzina Katyńska

Uchwała Nr III-43-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/282/2002 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Uchwała Nr III-44-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wytypowania kandydata na członka Rady Nadzorczej Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Uchwała Nr III-45-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/03 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do Stowarzyszenia Europa Forum

Uchwała Nr III-46-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie rozwiązania porozumienia z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim

Uchwała Nr III-47-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVII/432/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2007

Uchwała Nr III-48-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2006

Uchwała Nr III-49-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLII/387/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22.03.2006 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2006 r. środki PFRON oraz wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr III-50-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2007

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr I-1-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2006 roku.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I-2-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2006 roku.doc (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I-3-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2006 roku.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I-4-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2006 roku.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I-5-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2006 roku.doc (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-6-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-7-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-8-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-9-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-10-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-11-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-12-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-13-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-14-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-15-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-16-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-17-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-18-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-19-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-20-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-21-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-22-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-23-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-24-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-25-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-26-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-27-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-28-06 Rady Powiatu Strzelekciego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-29-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-30-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 06 grudnia 2006 roku.doc (183.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do uUchwały Nr II-30-06.xls (54kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II-30-06.xls (41.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II-30-06.xls (644.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr III-31-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-32-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-33-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-34-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-35-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-36-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-37-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-38-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-39-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-40-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-41-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-42-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-43-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-44-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-45-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-46-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-47-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-48-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (156kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-49-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-50-06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona_Tyslik
Data wprowadzenia:2007-01-16 10:17:19
Opublikował:Iwona_Tyslik
Data publikacji:2007-01-16 10:17:19
Ostatnia zmiana:2007-01-16 10:15:41
Ilość wyświetleń:2002

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij