Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Kolorowy pasek

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2014 Kadencja 2014-2018

PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI STRONY

Uchwała Nr I/1/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: powołania  komisji skrutacyjnej

Uchwała Nr I/2/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr I/3/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr I/4/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr I/5/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru Starosty Strzeleckiego

Uchwała Nr I/6/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru Wicestarosty Strzeleckiego

Uchwała Nr I/7/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr I/8/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr I/9/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr II/10/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego

Uchwała Nr II/12/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa

Uchwała Nr II/13/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Budżetu

Uchwała Nr II/14/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Edukacji

Uchwała Nr II/15/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Gospodarczej

Uchwała Nr II/16/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr II/17/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr II/18/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie desygnowania delegata Rady Powiatu Strzeleckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr II/19/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wydelegowania radnych Powiatu Strzeleckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2014-2017

Uchwała Nr II/20/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr II/21/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/479/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2014 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego  w Strzelcach Op.

Uchwała Nr II/22/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014

Uchwała Nr II/23/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Uchwała Nr II/24/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu na rok 2014

Uchwała Nr II/25/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr II/26/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLI/430/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2014 r. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr III/27/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Uchwała Nr III/28/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015

Uchwała Nr III/29/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/11/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie:  powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego

Uchwała Nr III/30/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr III/31/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

Uchwała Nr III/32/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/20/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr III/33/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na rok 2014

Uchwała Nr III/34/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014

Uchwała Nr III/35/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2015

Uchwała Nr III/36/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr II/21/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2014 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr III/37/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.

Uchwała Nr III/38/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Uchwała Nr III/39/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

 

Załączniki

Uchwała III-39-14 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała I-1-14 (185.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała I-2-14 (184.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała I-3-14 (185.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała I-4-14 (264.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała I-5-14 (183.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała I-6-14 (184.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała I-7-14 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała I-8-14 (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała I-9-14 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-10-14 (182.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-11-14 (189.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-12-14 (191.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-13-14 (194.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-14-14 (193.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-15-14 (191.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-16-14 (190.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-17-14 (186.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-18-14 (185.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-19-14 (187.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-20-14 (248.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-21-14 (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-22-14 (182.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-23-14 (147.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-24-14 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-25-14 (107.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II-26-14 (186.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-27-14 (516.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-28-14 (204.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-29-14 (191.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-30-14 (182.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-31-14 (181.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-32-14 (281.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-33-14 (140.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-34-14 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-35-14 (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-36-14 (143.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-37-14 (146kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała III-38-14 (213.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iwona Tyslik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Tyslik
Data wprowadzenia:2015-06-12 10:22:21
Opublikował:Iwona Tyslik
Data publikacji:2015-06-12 10:25:24
Ostatnia zmiana:2015-06-12 10:25:26
Ilość wyświetleń:1034
POWIAT STRZELECKI
NIP: 756-18-12-928, REGON: 531412651

STAROSTWO POWIATOWE w STRZELCACH OPOLSKICH
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
tel.: 77 4401 700, faks: 77 4401 701
NIP: 756-17-50-877, REGON: 531412237

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij