Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Kolorowy pasek

Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy

Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy.

Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia może być złożony w postaci elektronicznej.

Wniosek ten składa się za pośrednictwem skrzynki podawczej ESP PiK pod adresem:

www.esp.pwpw.pl

Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:

1)      podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby występującej o wydanie prawa jazdy oraz jej adresu zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

albo

2)       bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do wniosku elektronicznego osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r. poz. 155) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005), wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową. Wymagane dokumenty określone są również na naszej stronie BIP (http://bip.powiatstrzelecki.pl/?a=2566).

Do wniosków dotyczących uprawnień do kierowania można załączyć pliki w formatach: jpg lub jpeg. Załącznik nie może być większy niż 200 KB, o jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów.

Uwaga!

Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesyła do organu, do którego złożyła wniosek za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe:

1) fotografię - jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,

2) oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz

3) oryginał zgody, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy - jeżeli jest ona wymagana.

Na podstawie w/w dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie potwierdza przesłane kopie za zgodność z oryginałem, a następnie odsyła oryginały osobie wnioskującej.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r. poz. 155) starosta wydaje wtórnik prawa jazdy pod warunkiem zwrotu zniszczonego dokumentu lub dokumentu wymagającego zmiany danych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r. poz. 155)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83).

Opłata

wydanie/wymiana prawa jazdy – 100 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej) na rachunek bankowy: 27 8907 1089 2002 0090 0007 0068 Bank Spółdzielczy Leśnica o/Strzelce Op.

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Hendel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwia Hendel
Data wprowadzenia:2015-03-06 14:53:27
Opublikował:Sylwia Hendel
Data publikacji:2015-03-06 14:57:30
Ostatnia zmiana:2015-03-06 14:57:34
Ilość wyświetleń:1212
POWIAT STRZELECKI
NIP: 756-18-12-928, REGON: 531412651

STAROSTWO POWIATOWE w STRZELCACH OPOLSKICH
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
tel.: 77 4401 700, faks: 77 4401 701
NIP: 756-17-50-877, REGON: 531412237

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij